notarieel wetboek
Deontologie - Boekhouding

2002 : Koninklijk Besluit van 10 januari 2002 betreffende het beheer van de door een notaris ontvangen sommen, effecten en geldswaardige papieren aan toonder en betreffende het toezicht op de boekhouding van de notarissen
2001 : Reglement voor de Organisatie van de notariële boekhouding

- Reglement van de Nationale Kamer van notarissen voor het toezicht op de boekhouding

- Koninklijk besluit betreffende de vergoeding voor de overname van een notariskantoor

1999 :  Wet tot regeling van het notarisambt

1998 : Ministerieel Besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten

1993 : Witwaswet

1975 : Wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van ondernemingen