notarieel wetboek
Legalisatie:

- Koninklijk besluit van 12 juli 2006 betreffende de legalisatie van buitenlandse rechterlijke beslissingen of authentieke akten

- Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, ondertekend te Brussel op 25 mei 1987

- Overeenkomst van 9 november 1981 betreffende de afschaffing van de legalisatie van de openbare akten tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek

- Overeenkomst van 13 mei 1975 tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot afschaffing van legalisatie van openbare akten

- Apostilleverdrag van 1961