notarieel wetboek

Wetboeken

Burgerlijk recht: Burgerlijk Wetboek - Wetboek van internationaal privaatrecht - Wetboek van Vennootschappen


Fiscaal recht: Wetboek inkomstenbelasting - Wetboek registratierechten - Wetboek successierechten - Wetboek diverse rechten en taksen


Strafrecht: Strafwetboek - Wetboek van Strafvordering