Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk
Hoofdstuk II – Algemene principes

Afdeling 4. Ambtsverlening

(artikel 11) -  Artikel 12 ann 2006:

De notaris die om ambtsverlening verzoekt overhandigt aan de ambtsverlenende notaris, vóór het verlijden van de akte, een brief waarbij hij alle gevolgen van de akte wat betreft de beroepsaansprakelijkheid ten laste neemt, uitgezonderd deze die voorvloeien uit het verlijden, het registreren en bewaren van de akte.

Commentaar

Het is normaal dat de ambtsverlenende notaris, die uiteraard de hele aansprakelijkheid met betrekking tot de akte ten aanzien van de cliënt op zich zal moeten nemen, ontlast wordt van de gevolgen van deze aansprakelijkheid door de confrater die hem gevraagd heeft zijn ambt te verlenen, en die het dossier voorbereid heeft, zoals vermeld in bovenvermeld artikel 11. Maar deze ontlasting mag niet slaan op de elementen die de vervangen notaris niet kan controleren.