Bevoegdheid van de notaris

Materiele bevoedgdheid

Akten van willige rechtsmacht

 

Territoriale bevoegdheid

Gerechtelijk arrondissement: Brussel, Leuven, Antwerpen, Turnhout, Mechelen, Dendermonde, ... (27 in totaal) De notaris wordt benoemd op zijn standplaats, en hij is bevoegd op het volledige grondgebied van het gerechtelijk arrondissement van zijn standplaats.

 

Personele bevoegdheid

Artikel 8 notariswet: de notaris mag geen akten verlijden voor zijn naaste familie.

Bij overtreding is de akte geheel nietig.

De ration legis: de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de notaris verzekeren.

 

2747.com / law / notary / competence

contact

Notarieel recht

Artikel 8 Belgische notariswet anno 2006

De notarissen mogen geen akten verlijden waarin zij zelf, hun echtgenoot of hun bloed- of aanverwanten, in de rechte lijn zonder onderscheid van graad,en in de zijlijn tot en met de derde graad, partij zijn of waarin enige bepaling te hunnen voordele voorkomt.
De bovenstaande bepaling geldt niet voor de notulen van de algemene vergadering van aandeel- of obligatiehouders van een kapitaalvennootschap, van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid of van een co÷peratieve vennootschap, tenzij de notaris, zijn echtgenoot, zijn bloedverwant of zijn aanverwant in de verboden graad lid van het bureau, bestuurder, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar van de vennootschap is.