De opschortende voorwaarde in de onroerende koop: de notariele praktijk tegen het licht gehouden van de recente rechtspraak en rechtsleer

Begripsafbakening - Gevolgen - Verboden opschortende voorwaarden - illustratieve lijst

Inleiding


Notarieel contractenrecht