De opschortende voorwaarde in de onroerende koop: de notariele praktijk tegen het licht gehouden van de recente rechtspraak en rechtsleer

Begripsafbakening - Gevolgen - Verboden opschortende voorwaarden - illustratieve lijst

Voorwaarde en tijdsbepaling


Ontbindende en opschortende voorwaarde


Geen vormvoorwaarden
Een voorwaarde kan in de regel zonder vormvoorwaarden in de overeenkomst worden ingelast. Dus ook stilzwijgend.

Voorwaarden zijn slechts modaliteiten
De gebeurtenis heeft een accessoir karakter - De gebeurtenis situeert zich buiten de nakoming van contractuele verplichtingen

Notarieel contractenrecht