De opschortende voorwaarde in de onroerende koop: de notariele praktijk tegen het licht gehouden van de recente rechtspraak en rechtsleer

Begripsafbakening - Gevolgen - Verboden opschortende voorwaarden - illustratieve lijst

Hangende de voorwaarde


De voorwaarde gaat in vervullingDe voorwaarde gaat niet in vervulling


Al dan niet vervulling van de voorwaarde in een koop waarvoor een makelaar bemiddelde: makelaarsloon verschuldigd of niet? K.B. van 12 januari 2007
Artikel 2, 8° KB 12 januari 2007

Notarieel contractenrecht