De opschortende voorwaarde in de onroerende koop: de notariele praktijk tegen het licht gehouden van de recente rechtspraak en rechtsleer

Begripsafbakening - Gevolgen - Verboden opschortende voorwaarden - illustratieve lijst


Verbod op onmogelijke en ongeoorloofde voorwaarden


Verbod op de zuiver potestatieve voorwaarde aan de zijde van de schuldenaar
Notarieel contractenrecht