De opschortende voorwaarde in de onroerende koop: de notariele praktijk tegen het licht gehouden van de recente rechtspraak en rechtsleer

Begripsafbakening - Gevolgen - Verboden opschortende voorwaarden - illustratieve lijst

Eigendomsvoorbehoud tot aan de betaling koopprijs

Opschortende voorwaarde van belofte van handlichting door de schuldeisers

Opschortende voorwaarde van bekomen van stedenbouwkundig attest en bodemattest

Uitdrukkelijk ontbindend beding

Opschortende voorwaarde van bekomen van een financiering


Notarieel contractenrecht