Vereniging Nederlandstalige Licentiaten Notariaat 

Congres op zaterdag 1 december 2007 in de Promotiezaal van de KU Leuven.

9u00 : Onthaal

9u45 : Vermogensplannig via vennootschapsstructuren

10u20 : Hoe vergoed ik de persoon die mij verzorgt? (Zorgcontract)

11u20 : Vereffening-verdeling tussen echtgenoten en samenwoners

11u55 : De opschortende voorwaarde in de koop