law : notary : copy

De Belgische notariswet: Titel I. - Notarissen en notariële akten

Afdeling II. - Akten en vorm van de akten; minuten, grossen, uitgiften en repertoria

.....

Art. 21. Alleen de notaris die de minuut bewaart, heeft het recht grossen en uitgiften af te geven; niettemin mag elke notaris afschriften uitreiken van akten die bij hem als minuut zijn neergelegd.

Commentaar

De grosse is een uitvoerbare titel. Anno 2006 zijn het alleen banken die dat aan de notaris vragen voor de hypothecaire kredetopeningen. Op een grosse moet een formule worden aangebracht die de tenuitvoerlegging toelaat.

Een uitgifte is een afschrift van de akte. Men maakt daarvoor een fotokopij van de akte. De pagina's van deze fotokopij (indien ze verschillende bladzijden omvat) worden genummerd (en voorzien van korttekening door de notaris). Op het laatste blad onderaan fotografische tekst van de akte wordt toegevoegd:

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT
DE NOTARIS,

Daarna volgt de handtekening van de notaris.