law : notary : copy
De fiscale rol van de notaris: De notaris als spontane informant van de fiscus:

Het opsturen van een afschrift van een akte of van informatie met betrekking tot een akte

Inzake BTW

Ook hier viseert de wetgever de overdracht van een handelszaak of universaliteit.

Door de wet van 10 augustus 2005 werd een nieuw artikel 93undecies in het BTW Wetboek gevoegd.
De regeling inzake BTW en directe belastingen zijn volledig gelijklopend.