De fiscale rol van de notaris: De notaris als spontane informant van de fiscus:
Het opsturen van een afschrift van een akte of van informatie met betrekking tot een akte

Inzake gewestelijke heffingen in het Vlaamse Gewest

1. De overdracht van een leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimte
Artikel 9 Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997


2. Inzake onroerende voorheffing (een Gewestelijke belasting)
Artikel 442bis WIB


3.  Overdracht van een onroerend goed waarvoor een planbatenheffing verschuldigd is (DORO)
Artikel 137 DORO