law : notary : copy

De fiscale rol van de notaris: De notaris als spontane informant van de fiscus:

Het opsturen van een afschrift van een akte of van informatie met betrekking tot een akte

Inzake provincie- en gemeentebelastingen

Wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en invordering van de provincie- en gemeentebelastingen.

In artikel 12 van deze wet wordt vewezen naar artikel 442bis Wetboek inkomstenbelasting. (Zie: directe belastingen)


Waalse Gewest
'Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie'
Deel III - Boek III - Titel II : Financien van de provincies en de gemeenten