law : notary : copy

Kopij van een notariele akte

Examen 2004 - Open vragen I.2. Mter Karel De Groote, notaris te Antwerpen, heeft op 25 februari 1984 de verkoopakte verleden van een merkwaardig gebouw gelegen te Mechelen, Oude Dam, 25. Volgens de traditie zou dit gebouw opgetrokken zijn geweest op de grondvesten van een middeleeuws paleis waar ooit Margaretha van Oostenrijk zou verbleven hebben. Op 4 maart 2004 krijgt hij het bezoek van de heer Gus Fouineur, geschiedkundige, aangesteld door het stadsbestuur van Mechelen om een studie te maken over de recente geschiedenis en de eigendomsovergangen van de historische gebouwen van de stad. De heer Fouineur vraagt hem een uitgifte, of minstens een fotokopie, van de verkoopakte van 25 februari 1984 te willen bezorgen, ten einde zijn studie te kunnen vervolledigen.
Hoe moet notaris De Groote reageren? Motiveer uw antwoord.

1.De notaris mag alleen aan de partijen bij een akte een kopij van de akte geven.

2.Aflevering van een tweede grosse

3.

4.

5.De notaris kan ook een grosse van een akte afleveren.

6.Van een openbaar testament wordt meteen een afschrift gemaakt

1.

De notaris mag alleen aan direct belanghebbende personen mededelingen doen over een akte.

Het origineel van de akte meestal wordt 75 jaar lang door de notaris bewaard. Daarna is hij verplicht zijn minuten naar het Rijksarchief te brengen.

Een afschrift van de akte wordt door de notaris ondertekend.

Een gewone fotokopij van het origineel kan U ook krijgen van de notaris. Dit is goedkoper aangezien er in dat geval geen zegelrecht moet betaald worden.

Zie ook: beroepsgeheim