Een kopij van een notariŽle akte

 

Art. 20 Notariswet
De notaris is verplicht de minuut te bewaren van alle akten die hij verlijdt.
Onder deze bepaling vallen echter niet de verklaringen betreffende het in leven zijn van personen, de volmachten, akten van bekendheid, kwijtingen van pachtgelden, huurgelden, lonen, pensioenuitkeringen en rentetermijnen, en andere eenvoudige akten die volgens de wet in brevet mogen worden uitgegeven.

de geassocieerde notarissen

De geassocieerde notarissen gebruiken elk een eigen zegel met de vermelding van hun naam en hoedanigheid van geassocieerd notaris, de zetel van de vennootschap, alsook het Rijkswapen naar een door de Koning bepaald eenvormig model. In afwijking van de bepalingen van artikel 21 hebben de geassocieerde notarissen elk het recht grossen en uitgiften af te geven van de akten opgemaakt door de andere geassocieerden of door hen in bewaring gehouden.

Fotokopie

Is het u gewoon te doen op de inhoud van een akte, dan kan u vragen dat een notaris u een fotokopij van de akte geeft. Dit is minder duur dan een afschrift.

Afschrift op zegel

Meestal zal de notaris een afschrift van een akte afleveren op zegelpapier. Dit is kostelijk. Het afschrift wordt door de notaris zelf ondertekend.

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT,

DE NOTARIS

Afschrift op vrij papier

bestemd voor het Ministerie van financiŽn

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT afgeleverd op vrij papier bestemd voor het MINISTERIE van FinanciŽn.

DE NOTARIS

bestemd voor de diensten van de staat

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT afgeleverd op vrij papier bestemd voor de diensten van de Staat.

DE NOTARIS

Volgende bladzijde >>