Hoeveel kost een notaris in Belgie?

Het ereloon van de notaris

De erelonen van de notarissen zijn vastgelegd in een tariefbesluit.

Schaal A, B, C, ... I

 

De registratierechten

De notaris dient iedere notariele akte te laten registreren op het registratiekantoor. Hierdoor moet hij anno 2006 minstens 25 euro registratierecht betalen. Voor een aantal akten (schenking, verkoop, hypotheekvestiging) ligt het registratierecht evenwel veel hoger.

 

Diverse aktekosten

Dit zijn bijkomende onkosten die de notaris moet maken om de notariele akte te kunnen verlijden:
- stedenbouwkundige inlichtingen
- bodemattest
- kadastraal uittreksel
- hypothecaire staat
- fiscale notificaties
- overschrijving van de verkoopakte op het hypotheekkantoor

(FMA) Forfaitair Minimum Aktekosten. Omdat sommige notarissen voormelde onkosten slechts in geringe mate doorrekenden aan de klant, en daardoor goedkoper waren dan andere notarissen, heeft de kamer van notarissen een bepaald forfaitair minimum van aktekosten vastgesteld dat de notarissen kunnen aanrekenen aan de klant. Op deze manier blijft de kostprijs van een akte bij iedere notaris dezelfde. Dit is van belang omdat notarissen geen commerciele ingesteldheid mogen hebben, en dienen te concurreren op kwaliteit en niet op kostprijs.

 

2747.com / law / /

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht

 

De notariskosten

De notariskosten bestaan uit:

- het ereloon van de notaris
- de registratierechten
- de diverse aktekosten