Voorschriften opstelling notariele akte

authenticiteit - personen - voorschriften opstelling - verlijden - gebruik - aktekosten

De notaris
Bevoegdheid - bekwaamheid

De partijen
Begrip - identiteit - bekwaamheid

De getuigen