Vormvoorschriften bij opstellen notariele akte

schrijfwijze, afkortingen, tussenruimten, bedragen en data, renvooien en bijvoegingen, overschrijvingen, tussenregels, doorhalingen

Art. 15 : renvooien of bijvoegingen 

Art. 16 : overschrijvingen, tussenregels en bijvoegingen

Art. 17 : afgeschafte namen en hoedanigheden, de feodale bedingen en uitdrukkingen, de wettelijke meeteenheden en -werktuigen, alsmede het tiendelig stelsel


Notariele akte in 2007  : Topics - dialogen - clausules