De Belgische notariswet: Titel I. - Notarissen en notariële akten

Afdeling II. - Akten en vorm van de akten; minuten, grossen, uitgiften en repertoria

 
  Art. 17. De notaris die de wetten en de besluiten overtreedt betreffende de afgeschafte namen en hoedanigheden, de feodale bedingen en uitdrukkingen, (de wettelijke meeteenheden en -werktuigen), alsmede het tiendelig stelsel, wordt veroordeeld tot honderd frank geldboete, te verdubbelen in geval van herhaling. <W 16-06-1970, art. 32, § 3, BS 02-09-1970> <W 09-04-1980, art. 1, § 1, 4° , BS 06-05-1980> (NOTA : lezen (2,50) als bedoeld in art. 3. W 2000-06-26/42)


Wetsgeschiedenis