De Belgische notariswet: Titel I. - Notarissen en notariële akten

Afdeling II. - Akten en vorm van de akten; minuten, grossen, uitgiften en repertoria

Art. 8 : personele bevoegdheid van de notaris

Art. 9 : § 1. vrije keuze en onpartijdige raad - § 2. geassocieerde notarissen - Vermelding bewaaarder van de minuut

Art. 10 : bijstand van getuigen

Art. 11 : identificatie partijen

Art. 12. par. 1 : verplichte vermeldingen - toelichting en voorlezing

Art. 13 : vervaardiging van akten en handtekeningen

Art. 14 : ondertekening van de akte

Art. 15 : renvooien of bijvoegingen 

Art. 16 : overschrijvingen, tussenregels en bijvoegingen

Art. 17 : afgeschafte namen en hoedanigheden, de feodale bedingen en uitdrukkingen, de wettelijke meeteenheden en -werktuigen, alsmede het tiendelig stelsel

Art. 19 : bewijskracht van de notariele akte - verwijzing

Art. 20 : bewaring van de minuut - akten in brevet

Art. 21 : grossen en uitgiften van een akte

Art. 22 : uit handen geven van de  minuut

Art. 23 : mededeling van een akte

Art. 24 : dwanguitgifte

Art. 25 : grossen - verwijzing naar een vroeger verleden akte - geavanceerde elektronische handtekening - aangehechte stukken  en uitgiften van de akte

Art. 26 : aangifte van een eerste grosse aan elk van de belanghebbende partijen

Art. 27 : zegel

Art. 28. : legalisatie

Art. 29 : repertorium