De Belgische notariswet: Titel I. - Notarissen en notariële akten

Afdeling II. - Akten en vorm van de akten; minuten, grossen, uitgiften en repertoria

 Art. 27. Ieder notaris moet een eigen zegel of stempel hebben met zijn naam, ambt en standplaats alsook (het Rijkswapen) naar een eenvormig model. <W 09-04-1980, art. 1, § 1, 8°, BS 06-05-1980>
  De grossen en uitgiften van zijn akten dragen een afdruk van dat zegel.