De Belgische notariele akte

Personen in de notariele akte

Verplichte vermeldingen: identiteit, datum, plaats, voorlezing, toelichting, ondertekening

Formele vereisten

De voorlezing en toelichting van de notariele akte

Bijlage, de neerlegging onder minuut en de verwijzing

Bewijswaarde en uitvoerbare kracht, legalisatie of apostille

Repertorium

Bewaring van de minuten (en repertoria): 50 jaar , maximum 75 jaar, behoudens machtiging

Mededeling van notariŽle akten

Afleveren van uitgiften, uittreksels, grosse

Enkele typische Belgische notariele akten

De verkoopakte, de kredietopening, akte van bekendheid, oprichtingsakte, regelingsakte

 

2747.com / law / notary

contact

Notarieel recht

Het opstellen van notariele akten

Registratierechten

Familiaal vermogensrecht

Notariele deontologie

Notarieel gerechtelijk privaatrecht

Internationaal privaatrecht

De verkoopakte

 

De notariswet bevat de regels hoe een notariŽle akte wordt opgemaakt

1 . De aanhef bevat de naam van de notaris en zijn standplaats

2 .In de akte wordt meestal eerst de verschijning van partijen gemeld

3. De notaris moet de akte voorlezen en toelichten