HET JAAR TWEEDUIZEND EN DRIE
Op
Ten kantore, .. te ..
Voor ons, Meester .., Notaris met standplaats te ...
Zijn verschenen / Is bijeengekomen

Artikel. 12 Notariswet

"Alle akten vermelden de naam, de gebruikelijke voornaam en de standplaats van de notaris die ze opmaakt, alsmede de naam, de voornamen en de woonplaats van de partijen. Een geassocieerde notaris vermeldt deze hoedanigheid en de zetel van de vennootschap in plaats van zijn standplaats."

Belgie