In een notariele akte wordt meerstal eerst de verschijning van partijen vermeld

In een koopakte

Is verschenen:

De heer ...

Hierna genoemd "de verkopers"

De heer ...

Hierna genoemd "de kopers"

In een verslag van een Bijzondere algemene vergadering van een vennootschap

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering

ZIJN HIER TEGENWOORDIG:

1/ De heer ..., eigenaar van ... aandelen

Belgie