De notaris moet de akte voorlezen en toelichten

Van de toelichting moet de notaris melding maken in de akte

De notaris kan de akte integraal voorlezen

Van de integarale voorlezing moet de notaris melding maken in de akte.

WAARVAN AKTE.
Op plaats en datum als voormeld.
En na integrale voorlezing en toelichting hebben de verschijners, tegenwoordig en vertegenwoordigd als gezegd, samen met ons, Notaris, getekend.

Belgie