Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk

(Tekst aangepast aan de beslissingen van de algemene vergadering van de nationale kamer van notarissen: - van 24 oktober 2000 en - van 26 april 2005) - inleiding

Hoofdstuk IDoel van dit reglement

Hoofdstuk II – Algemene principes
Mede-optreden van meerdere notarissen
Recht op ereloon
Taakverdeling, bewaring van de minuut en verdeling van het ereloon in geval van mede-optreden van meerdere notarissen
Ambtsverlening: art. 11 - art. 12
Tekoopstelling van onroerende goederen: art. 13

Hoofdstuk III – Regels van toepassing op de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen
TaakverdelingBewaring van de minuutVerdeling van het ereloon