Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk

(Tekst aangepast aan de beslissingen van de algemene vergadering van de nationale kamer van notarissen: - van 24 oktober 2000 en - van 26 april 2005)

inleiding

In het hiernavolgend reglementair kader wordt bedoeld met :

- notariswet : de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt, zoals gewijzigd en aangevuld door de wetten van 4 mei 1999;

- Nationale Kamer : de Nationale Kamer van notarissen, bedoeld in art. 90 van de notariswet;

- kamer van notarissen : de kamer van notarissen, bedoeld in art. 78 van de notariswet


notariele deontologie