Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk

Hoofdstuk IIIRegels van toepassing op de betrekkingen tussen notarissen van verschillende genootschappen: Taakverdeling - Bewaring van de minuut - Verdeling van het ereloon

Afdeling 3. - Verdeling van het ereloon

Onderafdeling 1. Verdeling van het ereloon tussen notarissen die verschillende partijen vertegenwoordigen
art. 24 - art. 25

Onderafdeling 2. Gerechtelijke aanstelling
art. 26

Onderafdeling 3. Betaling van het ereloon
art. 27