Deontologische code voor notarissen

Art. 1

Hoofdstuk I. Algemeen principe

Hoofdstuk II. Specifieke plichten van de notaris als openbaar ambtenaar

Hoofdstuk III. Plichten van de notaris tegenover zijn cliënten

Hoofdstuk IV. Plichten van de notaris tegenover zijn confraters

Hoofdstuk V. Plichten van de notaris ten aanzien van de notariële instellingen

Hoofdstuk VI. Plichten van de notaris tegenover zijn medewerkers

Hoofdstuk VII. Regeling van de conflicten

Hoofdstuk VIII. Informatie en publiciteit

Hoofdstuk IX. Specifieke regels bij vastgoedbemiddeling

Hoofdstuk X. Specifieke regels bij bemiddeling

Hoofdstuk XI. Specifieke regels bij gerechtelijke opdrachten

Hoofdstuk XII. Bijzondere regels die van toepassing zijn op de erenotarissen

Hoofdstuk XIII. Bijzondere regels die van toepassing zijn op de kandidaat-notarissen