Nationale kamer van notarissen
Deontologische code
aangenomen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 22 juni 2004

Hoofdstuk X. – Specifieke regels bij bemiddeling

Artikel 37. De notaris die aan bemiddeling doet, respecteert strikt de deontologische regels ter zake uitgaande van de Nationale Kamer.

Toelichting : Zie de toelichting bij artikel 1.

notariele deontologie