Notariele deontologie

2006 : Regels inzake vastgoedbemiddeling (KB 14 november 2006)

2005 : Algemeen reglementair kader met betrekking tot de regels van de notariële praktijk

2004 : Deontologische code

2002 : Diverse regelgeving inzake boekhouding

Sedert de fundamentele wijziging van de Belgische notariswet in 1999, worden de regels inzake notariele deontologie alsmaar meer op papier gezet. Om effect te hebben moet een echte deontologie in de praktijk bestaan.