De deontologische code

Situering
Artikel 91, 1 notariswet legt aan de Nationale Kamer de verplichting op om de deontologische beginselen te codificeren.

Inhoud van de code
Het reglement is opgevat vanuit de gezichtshoek van waaruit men de plichten van een notaris benadert.
Deontologische code voor notarissen
Het algemeen reglementair kader
Telkens notarissen samen optreden zijn er spelregels nodig.

Artikel 69, 2 notariswet voorziet dat de provinciale genootschappen bevoegd zijn om deze spelregels vast te leggen.

Artikel 91, 1 notariswet voorziet dat de nationale kamer van notarissen bevoegd is om een algemeen reglementair kader vast te leggen, waarbinnen de provinciale genootschappen de spelregels mogen vastleggen.