Notariele deontologie

Algemene uiteenzetting van de plichtenleer

gevallen van ambtsweigering, beschikbaarheid, eerlijkheid, onpartijdigheid, bijstand van confraters

 

Beroepsgeheim, discretie en privacy

 

Deontologische code

Uitgewerk door de nationale kamer: 2005

 

De deontologie over de gerechtelijk aangestelde notaris

 

De notaris en het geld

 

Notariele deontologie bij vennootschapsakten

 

Strafrecht

 

2747.com / law / notary / deontology

contact

Notarieel recht

Familiaal vermogensrecht

Strafrecht