Notariswet : Titel II. - Organisatie van het notarisambt

Afdeling I. - Getal en spreiding van de kantoren. Boekhouding

....
Artikel 34 bis anno 2007:

De effecten en geldswaardige papieren aan toonder die aan de notaris zijn toevertrouwd naar aanleiding van een akte of een verrichting van zijn ambt, worden binnen drie maanden, voor rekening van de eigenaar, onder een afzonderlijke rubriek bij een openbare of particuliere instelling in open bewaring gegeven, overeenkomstig door de Koning te stellen regels.


Topic 2007