2007 dialoog : erfovereenkomst

Schenking als voorschot op erfdeel met voorbehoud van vruchtgebruikNog meer onderwerpen inzake erfovereenkomsten zijn te vinden bij topics.