2007 dialogen : schenking

De begunstigde van een levensverzekering - De erfgenamen van een verzekeringnemer

Schenking als voorschot op erfdeel met vrijstelling van inbreng in natura

Aanvaarding van een schenking door een minderjarige

Artikel 918 BW

Gezondheid van geest

Successief vruchtgebruik - De terugvalling van vruchtgebruik
Nog meer onderwerpen inzake schenking zijn te vinden bij topics.