Notariswet

TITEL IV. - Tucht

Afdeling II. - Tuchtprocedure voor de kamer van notarissen

Art. 98 ev.

....

Artikel 107 Belgische Notariswet anno 2006:

Binnen één maand na de kennisgeving kan tegen de beslissing van de kamer van notarissen beroep worden ingesteld bij de burgerlijke rechtbank. Dit rechtsmiddel kan worden aangewend door het betrokken lid, door de syndicus en door de procureur des Konings. Het heeft schorsende kracht.

De rechtbank waarbij het beroep is ingesteld, doet uitspraak in laatste aanleg.

Zij kan alleen de in artikel 96 bedoelde straffen opleggen of het lid van het genootschap aan wie het feit ten laste is gelegd, vrijspreken.

 

2747.com / law / notarieel recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Hoger beroep tegen de beslissing van de Kamer van Notarissen

Onder het oude recht (van voor 1999) had de notaris geen mogelijkheid van beroep tegen de beslissing van de Kamer van Notarissen.

 

2747.com / law / notarieel recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht