Notariswet

TITEL IV. - Tucht

Afdeling I. - Tuchtstraffen

Art. 95. Elk lid van een genootschap van notarissen dat door zijn gedrag afbreuk doet aan de waardigheid van het notariaat of dat zijn plichten verzuimt, kan de in deze afdeling bepaalde tuchtstraffen oplopen.

 

Art. 96. De tuchtstraffen van eigen rechtsmacht zijn :

1 terechtwijzing;

2 blaam;

3 tuchtrechtelijke geldboete van 125 EUR tot 5 000 EUR, die in de Schatkist wordt gestort.

De tuchtrechtelijke geldboete kan samen met een andere tuchtstraf worden opgelegd.

 

Art. 97. De hogere tuchtstraffen zijn :

A) voor de notarissen-titularis, geassocieerde notarissen of plaatsvervangers :

1 tuchtrechtelijke geldboete van meer dan 5 000 EUR tot 12 400 EUR, die in de Schatkist wordt gestort;

2 schorsing;

3 afzetting.

De tuchtrechtelijke geldboete kan samen met een andere tuchtstraf worden opgelegd;

B) voor de kandidaat-notarissen: de schorsing of schrapping van het tableau;

C) voor de erenotarissen: de schorsing of het verlies van hun eretitel.

 

2747.com / law / notarieel recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Afdeling I. - Tuchtstraffen

Ingevoegd bij W 1999-05-04/04, art. 5, Inwerkingtreding : 01-10-1999 (KB 26-10-1999, art. 2, BS 30-10-1999)

Inzake aanpassing aan de euro: KB 2000-07-20/58, art. 6, 01-01-2000

Nieuw sinds 1999 is de mogelijkheid voor de notaris om tegen de tuchtstraf die hem door de Kamer van Notarissen wordt opgelegd (alleen deze voorzien in artikel 96 Notariswet) in beroep te gaan bij de burgerlijke rechtbank.

 

2747.com / law / notarieel recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht