De staat van vereffening-verdeling

huwelijksvermogen - nalatenschap

De verplichting tot inbreng in de nalatenschap

De verdeling in natura en de uitzonderingen erop

De regels inzake inkorting

Voorafgaande verkopingen


2007 topics : gerechtelijke verdeling