law - notary - division

Vereffening-verdeling bij de notaris

De notaris zal een staat van vereffening maken.

De notaris zal de personen uitnodigen om hun opmerkingen te maken. Artikel 1219 Ger.W.

Opmerkingen bij brief volstaan niet.

De wet schrijft voor dat de personen die in een conflict van vereffening-verdeling verwikkeld zijn, en die over die vereffening-verdeling worden uitgenodigd bij de notaris persoonlijk moeten aanwezig zijn.

Vertegenwoordiging door een advokaat is wel mogelijk.

Wat wel kan is dat men zelf of zijn advocaat persoonlijk voor de notaris verschijnt en dan een brief aan de notaris overhandigt met daarin zijn opmerkingen.

Dan zal de notaris wel rekening (moeten en mogen) houden met de opmerkingen in de brief.