law - notary - division
De Belgische verdeling
Vonnis Opening Verdeling Opmerkingen Afsluiting Rechtbank

Wanneer het gaat om de verdeling van een nalatenschap of na echtscheiding, wordt de inhoud van de zaak volgens de regels van het Belgische gerecht in grote mate toevertrouwd aan de Belgische notaris. Dit komt erop neer dat de wetgever van oordeel was dat de notaris een veel geschiktere persoon is om deze rechtszaken te behandelen dan de rechters in de rechtbanken.

Toch mag niet vergeten worden dat men te maken heeft inzake verdeling van een nalatenschap of na echtscheiding dat het om een procedure gaat die in feite voor de rechtbanken wordt gevoerd. Het is uiteindelijk alleen de rechtbank die een notaris gelast. Maar hier staat tegenover dat zelfs voor de rechters normaal alleen die geschillen worden geregeld die partijen willen geregeld zien. Ook in de procedure van de gerechtelijke verdeling is voorzien, dat partijen steeds ineens een minnelijk akkoord kunnen laten vastleggen mits onderlinge toestemming. Wanneer mensen akkoord zijn over de verdeling van een nalatenschap, heeft het geen enkele zin meer van als notaris of rechter daar nog iets te gaan aan toevoegen.