De Belgische verdeling
Vonnis Opening Verdeling Opmerkingen Afsluiting Rechtbank

Normaal komen mensen vrijwillig op consultatie bij een notaris. Maar inzake de gerechtelijke verdeling is de notaris aangesteld door de rechtbank. De notaris is dan een medewerker van het gerecht.

Als de notaris erop rekent dat alle betrokken personen vrijwillig zullen komen op de dag die voor een vergadering werd vastgelegd, dan is het niet nodig dat hij iedereen een uitnodiging bij aangetekende brief verstuurt. Maar de notaris kan dit wel doen als hij vreest dat iemand niet vrijwillig zal aanwezig zijn op de vergadering die hij wilt houden.


Bij de notaris begint het dus allemaal volgens de wet met een proces verbaal van opening van werkzaamheden.