De Belgische verdeling
Vonnis Opening Verdeling Opmerkingen Afsluiting Rechtbank

Zodra de notaris klaar is met zijn staat van vereffening-verdeling, zal hij deze bezorgen aan partijen en hen uitnodigen op een vergadering om de zaak te bespreken.


Als bij die besperking blijkt dat de personen die het vroeger oneens waren over de verdeling, thans na inzage van hoe de notaris alles verdeeld heeft, volledig akkoord zijn met hoe de notaris de zaak geregeld heeft, dan is de zaak afgesloten. Er hoeft dan niet meer nog eens terug naar de rechtbank te worden gegaan door de advocaten. Het is de notaris die dan op papier zal zetten dat iedereen akkoord was met zijn verdeling. Er is dan geen weg meer terug naar de rechtbank.


Ingeval men het niet eens is met de verdeling die door de notaris werd gedaan, zal hij hiervan een proces verbaal opmaken.

Dit is het proces-verbaal van de beweringen en zwarigheden.

De notaris zal een kopij van dit proces-verbaal neerleggen op de griffie van de rechtbank. Het is dan aan de rechter om over de zaak te beslissen.