De Belgische verdeling
Vonnis Opening Verdeling Opmerkingen Afsluiting Rechtbank


Ingeval men het niet eens is met de verdeling die door de notaris werd gedaan, zal hij hiervan een proces verbaal opmaken.

Dit is het proces-verbaal van de beweringen en zwarigheden.

De notaris zal een kopij van dit proces-verbaal neerleggen op de griffie van de rechtbank. Het is dan aan de rechter om over de zaak te beslissen.