De Belgische verdeling
Vonnis Opening Verdeling Opmerkingen Afsluiting Rechtbank

Tot slot nadat de rechtbank de verdeling zoals voorgetseld door de notaris en met toevoeging van de opmerkingen van partijen, heeft bezien, is het uiteindelijk de rechtbank die zal beslissen.


De rechter kan ofwel de zaak met haar opmerkingen terug naar de notaris sturen.


De rechter kan ook de verdeling zoals door de notaris voorgesteld goedkeuren.