Datum ontvangst van het ontwerp van akte

Artikel 12 laatste lid notariswet anno 2007:
Van de toelichting van de akte, van de datum waarop de partijen in voorkomend geval vooraf kennis hebben gekregen van het ontwerp van de akte en van de gedeeltelijke of integrale voorlezing van de akte wordt in het slot van de akte melding gemaakt.

Indien men wenst af te stappen van de volledige voorlezing van de akte, zal men het ontwerp van akte aan partijen moeten opsturen.

In ieder geval moet dan de datum waarop partijen het ontwerp hebben gekregen in de akte worden vermeld. Deze vernieuwing werd in 1999 ingevoerd.

Notariele akte in 2007  : Topics - dialogen - clausules