Gezinsrecht

(inzake Het opstellen van Notariele akten)

1. De echtscheiding door onderlinge toestemming: 1994, 2003

2. De akte van erkenning

3. Adoptie, volle adoptie en pleegvoogdij