Familiaal vermogensrecht

(inzake Het opstellen van Notariele akten)

I. De erfenissen: 1994, 2003
II. De schenkingen onder de levenden: 1994, 2003
III. Testamenten: 1994, 2003
IV. Bijzondere soorten van giften: 1994, 2003
V. De huwelijkscontracten: 1994
VI. De vereffening en de verdeling van huwelijksvermogen en nalatenschap: 1994
VII. Regelingen tussen samenwonenden: 1994